کمیته علمی

آقای دکتر حسین کریم  

رئیس سمینار و ریاست محترم دانشگاه  

آقای دکتر سیاوش وزیری

سرپرست سمینار و معاون آموزشی دانشگاه

خانم دکتر یلدا شکوهی نیا

دبیر سمینار و مسئول مرکز آموزش مداوم

خانم دکتر هما بابایی

عضو کمیته علمی و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر احسان صادقی

عضو کمیته علمی و مدیر کل امور آموزش

حاج آقا گودرزی 

نماینده نهاد ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص)

خانم فرزانه میری  

کارشناس ارشد پرستاری  

آقای دکتر مسعود قلعه سفیدی

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه

سرهنگ صفرعلی بخشی

فرمانده یهداری منطقه ای غرب سپاه

آقای دکتر معصومعلی معصومی

پروفسور وجراح قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر جواد عظیمی وقار

متخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دگتر حبیب اله خزایی

متخصص روانپزشکی و فلوشیب خواب و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر عمران داوری نژاد

متخصص روانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر جلال شاکری

متخصص روانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر جواد زرگوشی

پرفسور و فوق تخصص ارولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر علی معینی

فوق تخصص ریه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آقای دکتر یونس پناه

فارماکوتراپیست ،استاد دانشگاه بقیةا...  ومسئول مرکز آسیب های شیمیای

آقای دکتر محمدرضا قانع

متخصص طب اورژانس و استادیار دانشگاه بقیةا...

آقای دکتر سید جعفر نوابی

متخصص داخلی و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر وریا رحیمی 

دبیر کمیته تجویز مصرف منطقی دارو

آقای دکتر محمود بابایی

متخصص چشم  و استاد دانشگاه بقیةا...

آقای دکتر علی قزوینی

فوق تخصص ریه  و استاد یاردانشگاه بقیةا..

آقای دکتر علی ابراهیمی

متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آقای دکتر فرید دانشگر

فوق تخصص قرنیه و جراح چشم و عضو هیات علمی دانشگاه

 آقای دکتر مسعود ثقفی نیا

فوق تخصص بیهوشی و دانشیار یاردانشگاه بقیةا...

آقای دکتر هادی خوش محبت 

فلوشیب تروما  و عضو عیات علمی دانشگاه بقیةا...

آقای دکتر احمد جودکی   

متخصص جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام حسین سپاه

 آقای دکتر مهرداد پاینده

فوق تخصص انکولوژی بزرگسال و عضو هیات علمی

آقای دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص انکولوژی بزرگسال و عضو هیات علمی

 آقای دکتر میرحسن شبانی

متخصص داخلی

سردار محمد نظر عظیمی

فرمانده قرارگاه نجف اشرف

 آقای دکتر بابک ایزدی

 متخصص پاتولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آقای دکتر رضا علی بخشی  

دکترای ژنتیک انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آقای دکتر آرش سالاری

پزشک عمومی و مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان

آقای دکتر حسین بیگلری 

مدیر گروه پیشگیری از بیماری مرکز بهداشت استان  

آقای دکتر  جواد زرگوشی

پرفسور و فوق تخصص ارولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر محمودرضا مرادی

فوق تخصص اورولوژی اطفال و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم دکتر ناهید خادمی

مسئول برنامه آموزشی پدافند زیستی استان کرمانشاه