روز اول سمینار

روز اول

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

 

 

15/2/94

8:20/8:10

تلاوت ایاتی از کلام ا... مجید

 

 

8:30-8:20

سرود ملی

 

 

8:50-8:30

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه

آقای دکتر حسین کریم

متخصص بیماریهای قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

9-8:50

پخش کلیپ

 

 

10-9

رابطه خداشناسی و معرفت باایثار و شهادت

حاج آقا گودرزی 

نماینده نهاد ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص)

11-10

نقش پزشکان ، پرستاران ، امدادگران در جبهه ها

خانم فرزانه میری

کارشناس ارشد پرستاری

11:15-11

استراحت و پذیرایی

 

 

12:30-11:15

پانل بیمارستانها ی صحرایی (سازه ها و خدمات )

آقای دکتر مسعود قلعه سفیدی

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه

سرهنگ صفرعلی بخشی

فرمانده یهداری منطقه ای غرب سپاه

13:30-12:30

پانل ( عوارض قلبی و عروقی ناشی از بحرانهای جنگی )

آقای دکتر معصومعلی معصومی

 

پروفسور وجراح قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر حسین کریم

 

متخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر جواد عظیمی وقار

متخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه

14:30-13:30

نماز و ناهار

 

 

15:30-14:30

بررسی تاثیر اختلالات خواب بر کیفیت زندگی جانبازان

آقای دگتر حبیب اله خزایی

متخصص روانپزشکی و فلوشیب خواب و عضو هیات علمی دانشگاه

17-15:30

پانل (مشکلات شایع اعصاب و روان در مجروحان و خدمات لازم حمایتی برای آنها و خانواده های ایشان )

آقای دکتر عمران داوری نژاد

متخصص روانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر جلال شاکری

متخصص روانپزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه

18:30-17

عوارض مرتبط با طب زناشویی و باروری در آسیب دیدگان جنگ در غرب کشور

آقای دکتر جواد زرگوشی

پرفسور و فوق تخصص ارولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه

19-18:30

تقدیر از پیشکسوتان عرصه پزشکی

با حضور اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

برنامه روز دوم

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

16/2/94

8:30-8:20

تلاوت ایاتی از کلام ا... مجید

 

 

9:45-8:30

پانل ( مسمومیت با گازهای شیمیایی در
 جبهه ها )

آقای دکتر علی معینی

فوق تخصص ریه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آقای دکتر یونس پناهی

 

 

فارماکوتراپیست ،استاد دانشگاه بقیةا...  ومسئول مرکز آسیب های شیمیایی

آقای دکتر محمدرضا قانع

متخصص طب اورژانس و استادیار دانشگاه بقیةا...

 

آقای دکتر سید جعفر نوابی

 

متخصص داخلی و عضو هیات علمی دانشگاه

10:45-9:45

تجویز منطقی دارو در بحرانهای جنگی و پرسش و پاسخ در رابطه با آن

آقای دکتر وریا رحیمی

دبیر کمیته تجویز مصرف منطقی دارو

11-10:45

استراحت و پذیرایی و پخش کلیپ

 

 

12:15-11

پانل عوارض چشمی ، ریوی ، پوستی ناشی از عوامل شیمیایی در جنگ

 

آقای دکتر محمود بابایی

 

 

 

متخصص چشم  و استاد دانشگاه بقیةا...

 

آقای دکتر علی قزوینی

 

فوق تخصص ریه  و
استاد یاردانشگاه بقیةا...

آقای دکتر علی ابراهیمی

متخصص پوست و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آقای دکتر فرید دانشگر

فوق تخصص قرنیه و جراح چشم و عضو هیات علمی دانشگاه

13:30-12:15

پانل ( تروما ها و اختلالات شایع مغز و اعصاب بدنبال جنگ و پیش بینی های لازم برای آنها

 آقای دکتر مسعود ثقفی نیا

فوق تخصص بیهوشی و دانشیار یاردانشگاه بقیةا...

آقای دکتر هادی خوش محبت  

فلوشیب تروما  و عضو عیات علمی دانشگاه بقیةا...

آقای دکتر احمد جودکی 

متخصص جراحی مغز و اعصاب بیمارستان امام حسین سپاه

14:30-13:30

نماز و ناهار

 

 

16-14:30

پانل سرطان ها و جنگ

 آقای دکتر مهرداد پاینده

فوق تخصص انکولوژی بزرگسال و عضو هیات علمی

آقای دکتر مظفر ازنب

فوق تخصص انکولوژی بزرگسال و عضو هیات علمی

17:30-16

تازه های درمان ، توان بخشی ، معاینه دوره ای جانبازان شیمیایی ، مجروحان جنگی

 آقای دکتر میرحسن شبانی

متخصص داخلی

18:30-17:30

پرسش و پاسخ

 

 

19-18:30

 پخش کلیپ و تقدیر از خانواده شهداء جامعه پزشکی

 

 

برنامه روز سوم و اختتامیه

تاریخ برنامه

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام و نام خانوادگی سخنران

تخصص سخنران

17/2/94

9-8:30

سرود ملی و پخش کلیپ

 

 

10-9

انواع سلاحهای شیمیایی و هسته ای میکروبی

آقای دکتر مسعود  قلعه سفیدی

رئیس بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه

سردار محمد نظر عظیمی

فرمانده قرارگاه نجف اشرف

10:30-10

نقش اخلاق پزشکی در بحرانهای جنگی

آقای دکتر بابک ایزدی

متخصص پاتولوژی و عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11-10:30

پرسش و پاسخ دررابطه با نقش اخلاق پزشکی در بحرانهای جنگی

 آقای دکتر بابک ایزدی

 متخصص پاتولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11:15-11

استراحت و پذیرایی و پخش کلیپ

 

 

12:15-11:15

بیوتروریسم منتقله از طریق غذا 

آقای دکتر احسان صادقی

دکترای کنترل کیفی مواد غذایی  و عضو هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

13-12:15

نقایص ژنتیکی در کودکان مناطق جنگی

آقای دکتر علی بخشی

دکترای ژنتیک انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

14-13

نماز و ناهار

 

 

15:30-14

 تشخیص هویت اجساد در حملات جنگی 

آقای دکتر آرش سالاری

پزشک عمومی و مدیر کل سازمان پزشکی قانونی استان

16:30-15:30

خدمات به مجروحان جنگ در سایر کشورهای جهان

آقای دکتر حسین بیگلری 

مدیر گروه پیشگیری از بیماری مرکز بهداشت استان

 

 

17:30-16:30

پانل (عوارض ارولوژیک آسیب های جنگی در غرب کشور )

آقای دکتر  جواد زرگوشی

پرفسور و فوق تخصص ارولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه

آقای دکتر محمودرضا مرادی

فوق تخصص اورولوژی اطفال و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

18:30-17:30

پدافند غیر عامل ، تهدیدات نوین ، جنگ نرم و تجربیات بحران های جنگ

خانم دکتر ناهید خادمی

مسئول برنامه آموزشی پدافند زیستی استان کرمانشاه

19-18:30

پرسش و پاسخ

 

 

19:30-19

اختتامیه تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی توسط ریاست دانشگاه